Bog

Danmarks søer. 6. bind, Søerne i Nordjyllands og Viborg Amter

(2004)