Bog

Et forsøg på en bedømmelse af afkommet efter ædelgranerne i de Bohn-Jespersenske Frimærkekulturer Vilsbøl Plantage afd. 663a, 664b

(1978)