Bog

Thy : længslernes land

(2016)
Thy tages under kærlig behandling i billeder og ord af nulevende og afdøde personer med relation til området
Subjects historie