• Bog

Kontrakt angående udførelse af grødeskæring i amtsvandløbet Nors å - Ø. Landkanal - Knasborg å i perioden 1. april 2000 - 31. marts 2003

(2000)