• Bog

Natur og mennesker i Thy : eksempler fra Vigsø

Om egnens naturforhold og befolkningens livsvilkår. Bl. a. om: klitlandskabet, heden, de første mennesker, sandflugt, strandinger, Hanstholm by og erhvervsliv, at være ung i Hanstholm. Med kort