Bog

Beretning om etableringen af nationalparker i Danmark : Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. § 3 i lov om statsrevisorerne og § 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

(2013)
Serie
Statsrevisorerne : 6/2013 ;