Tidsskriftsartikel

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 - i Thy og Vester Hanherred.

(2007)
Indhold: Kildematerialet. Mulige årsager til forskelle i opgørelserne. Den generelle befolkningsudvikling i Danmark. Epidemier og emigration. Sogneniveau. Oprettelse, udvidelse og nedlæggelse af herregårde. Oprettelser og nedlæggeæser i de enkelte herreder. Sandflugt. Ændrede opgørelsesformer.