Tidsskriftsartikel

Portræt af Nationalpark Thy

(2008)
Nationalparken rummer mange typer landskab - klitheder, plantager, klarvandede søer og kalkskrænter. Parken er levested for sjældne dyr og planter. Fremover skal naturen plejes, og turismen i området skal udvikles til gavn for de lokale beboere